Uzlaştırmacı Kimdir? - Uzlaştırmacı Sınavı Nedir?

Adalet Bakanlığı 5000 (beşbin) uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, “2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Bu yazımızda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacağız.

  • Uzlaştırmacı kimdir?
  • Uzlaştırmacı sınavına başvuracak kişilerin sahip olması gereken şartlar nelerdir?
  • Uzlaştırmacı Eğitimi nedir?
  • Uzlaştırmacı sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?
  • Uzlaştırmacı dosya başına ne kadar gelir elde eder?

Uzlaştırmacı kimdir?

Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarına uzlaşma, Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine uzlaştırma, uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiye ise uzlaştırmacı denir.


Uzlaştırmacı sınavına başvuracak kişilerin sahip olması gereken şartlar nelerdir?

Uzlaştırmacı sınavına başvuracakların;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

Bu şart bize Ön lisans mezunlarının başvuru yapamayacağını göstermektedir. Fakat iki yıllık ön lisans öğreniminden sonra lisans öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayan kişiler başvuru hakkına sahiptir.

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.


Uzlaştırmacı Eğitimi nedir?

Uzlaştırmacı eğitimi; üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilirler. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayımlanır.

Bakanlık tarafından belirlenen bu kurumlarca düzenlenen, 36 saati teorik, 12 saati uygulama olmak üzere toplam 48 saat ve örgün eğitimi tamamlamak şart.


Uzlaştırmacı sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Sınavda başarı koşulu

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.

Bu durumda 70 puan ve üstü almış ilk 5000 kişi sınavda başarılı olacaktır. 70 puan almış ama en yüksek puan alan 5000 kişinin içerisinde yer alamazsan başarılı olamazsın. Şuna dikkat etmek gerekir 70 alt barajdır.

Ayrıca sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayacak yani yanlış doğruyu götermeyecektir. Boş soru sakın bırakmayın derim.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

Sınav soruları 100 adet olup, 5 şıktan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınav süresi ise 150 dakikadır.


Uzlaştırmacı dosya başına ne kadar gelir elde eder?

Uzlaştırmacıya her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan Tarifeye göre ücret ödenir.

Uzlaştırmacı ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifedeki alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırmacı ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.


Tarife

Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL,

2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL,

3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL,

c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL,

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL,

3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL,

arasında ücret ödenir.

 

Hukuk Öğretir internet sitesinin Blog köşesinde bu tarz yazıların dışında güncel mevzuat değerlendirmesini yaptığımız yazılar, Hukuki metinler, araştırma yazıları paylaşmaya devam edeceğiz.

Bir başka yazımızda görüşünceye dek “Hoş ol, Hoşca kal.”

Sen istemesen de @hukuköğretir.

Murat AKSEL

Image

" Sen istemesen de Hukuk Öğretir "

© 2020 Murat Aksel Eğitim Ve Öğretim Kurumu Limited Şirketi