Eşya Hukuku | Video Eğitim | PDF Ders Notu

Eğitim Hakkında

Beklenen ders Medeni Hukuk artık Hukuk Öğretir sitesinde.


Medeni Hukuk toplam 4 kitaptan oluşur:

 • Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Eşya Hukuku

Sitemizde Medeni Hukuk hem tek bir oynatma listesi olarak hem de 4 ayrı Ders notu ve Video paketi halinde yayımlanacaktır. Yaklaşık 1000 sayfalık kitaptan ve 1036 maddeden oluşan Medeni Hukuk dersi bölümler halinde, ayrı ayrı ders notu ve oynatma listesiyle dersin içinde kaybolmadan, her bölümün hakkını vererek öğrenme imkânına sahip olacaksınız.

4 eğitimin de tek pakette sunulduğu “Tek Pakete” ulaşmak için tıklayınız. 


 Bu pakette sadece EŞYA HUKUKU dersine erişim sağlayabilirsiniz.


Toplamda 33 video ve Güncel 164 sayfalık ders notundan oluşuyor. Videolar ortalama 25 dakikadan oluşmaktadır. Videolarda ve ders notlarında sadece kanun maddelerinde oluşmamaktadır.

Notun her sayfasında, gerekli görülen yerlerinde konunun anlaşılması için bol bol örnekler verilmiş bu sayede kanun maddeleri ezberlenmek yerine örneklerle daha kalıcı öğretmek amaçlanmıştır.

Bu ders paketi ile sadece konu anlatımı yapılmamıştır.

Her konu başlığından çıkmış soru benzeri sorular ve çıkmasını beklediğimiz soruların ders anlatırken üzerinde durulmuş tek tek üstüne bastıra bastıra anlatılarak, ders notunun soru potansiyeli olacak kısımlarının öne çıkartılması amaçlanmıştır.


İçerik olarak;

 • Adli – İdari Hâkimlik
 • KPSS A Grubu
 • Kurum Sınavları
 • Seviye Tespit Sınavı (STS) (Denklik)
 • Hukuk Fakültesi Aile Hukuku dersi için birebir faydalanabileceğiniz bir içerik sizi beklemektedir.

Bu dersin hazırlanmasında

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 4721 sayılı Tapu Sicili Mevzuatı,
 • 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanundan

faydalanılmıştır.


Bu Eğitim Paketi ile kazanımlarımız:

 1. Giriş | Neler Öğreneceğiz
 2. Eşya Nedir – Eşya Türleri
 3. Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler
 4. Zilyetlik Nedir – Zilyetlik Türleri
 5. Zilyetliği Teslim Etmeden Kazanma Yolları
 6. Zilyetliğin Korunması – İadesi – Meni Davası
 7. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması
 8. Kişiler Hukuku Hatırlatması
 9. Hakkın Kazanılmasında İyi Niyet – 1
 10. Hakkın Kazanılmasında İyi Niyet – 2
 11. Taşınır Davası
 12. İstihkak Davası – Zilyetliğin İyi niyet ve Kötü Niyetli Olması
 13. Tapu Sicilleri
 14. Tescil – Yolsuz Tescil
 15. Tapuda Şerhler
 16. Mülkiyet – Bütünleyici Parça – Eklenti
 17. Paylı (Müşterek) Mülkiyet
 18. Paylı Mülkiyette Paydaşlıktan Çıkarılma
 19. Yasal Ön Alım Hakkı – Elbirliği İle Mülkiyet
 20. Taşınır Mülkiyeti
 21. Taşınmaz Mülkiyeti
 22. Haksız Yapı – Taşkın Yapı
 23. Sınırlı Ayni Haklar – İrtifak Hakkı
 24. İntifa Hakkı
 25. Oturma (Sükna) – Kaynak – Üst Hakkı
 26. Taşınır Rehni
 27. Taşınır Rehninde Zamanaşımı – Hapis Hakkı
 28. Taşınmaz Rehni
 29. İpotekli Borç Senedi
 30. Ana Para İpoteği – Üst Sınır İpoteği
 31. Sabit Dereceler
 32. Kanuni İpotek
 33. Taşınmaz Yükü

Eksiksiz Muazzam bir içerik, kodlamalarla ve hayali karakterler seni bekliyor.


Bugüne kadar çıkmış tüm sorular incelenerek bu videolar ve ders notları hazırlanmıştır.

Not: Sadece ders notlarından çalışarak bu ders öğrenilemez mutlaka videolar sırayla izlenmelidir. Notların çıktısını alırken A4 yanlamasına her sayfasına 4 slayt gelecek şekilde çıktı almanız tavsiye edilir. Ders notlarının içeriği ve videolar telifi tarafımıza aittir çoğaltılması veya kullanılması yasaktır.


Lütfen Okuyunuz !

Video eğitimler ve ders notları kargo olarak belirtilen adrese gönderilmez, site üzerinde oluşturulan üyeliğin erişimine 1 yıllık süre ile açılır. Eğitim ve ders notlarına nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenmek için Tıklayınız.

daha fazla göster

Eğitim İçeriği

PDF Ders Notu

 • Eşya Hukuku PDF Ders Notu

Video Eğitimler

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?