Medeni Usul Hukuku (HMK) | Video Eğitim | PDF Ders Notu

Eğitim Hakkında

Beklenen ders Medeni Usul Hukuku (HMK) artık Hukuk Öğretir sitesinde.


Bu eğitim 33 Video ve 228 sayfalık PDF ders notundan oluşmaktadır.

Videolar ortalama 30 dakikadan oluşmaktadır. Videolar ve ders notları sadece kanun maddelerinden oluşmamaktadır. Bu ders paketinde konu anlatılırken çıkmış sorulara atıflar yapılmış, soru çıkması beklenilen yerler belirtilmiş ve çok önemli gereken yerler özellikle vurgulanmıştır.

Bu eğitim paketi, online ya da örgün öğretim esnasında çekilen kayıtlardan oluşmamakta olup profesyonel bir ekip ve ekipman ile profesyonel bir ortamda doğrudan kazanım odaklı hazırlanılmıştır.


Bu eğitim paketinden anlatılan dersler aşağıdaki konu başlıkları sırasında ve sistematiğinde anlatılmıştır.

Birinci bölüm: Genel Hükümler ve Genel Mahkemeler

İkinci Bölüm: Görev, Yetki ve Yargı Yerinin Belirlenmesi

Üçüncü Bölüm: Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

Dördüncü Bölüm: Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu

Beşinci Bölüm: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

Altıncı Bölüm: Teminat, Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil

Yedinci Bölüm: Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar

Sekizinci Bölüm: Yazılı Yargılama Usulü

Dokuzuncu Bölüm: İspat ve Deliller

Onuncu Bölüm: Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Onbirinci Bölüm: Basit Yargılama Usulü

Onikinci Bölüm: Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

Onüçüncü Bölüm: Kanun Yolları

Ondördüncü Bölüm: Çekişmesiz Yargı

Onbeşinci Bölüm: Geçici Hukuki Korumalar

Onaltıncı Bölüm: Tahkim

Onyedinci Bölüm: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Onsekizinci Bölüm: Diğer Hükümler


İçerik olarak;

  • İdari Hakimlik
  • Adli Hakimlik
  • Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku (HMK) dersi

için birebir faydalanabileceğiniz bir içerik olarak sizi beklemektedir.


Bugüne kadar çıkmış tüm sorular incelenerek bu videolar ve ders notları hazırlanmıştır.

NOT: Sadece PDF olarak size gönderilen ders notlarından bu ders öğrenilmez, mutlaka videolar sırayla izlenmelidir. Notlar, ancak video ile beraber takip edildiğinde anlam kazanacaktır.


Notların çıktısını alarak takip etmek: Çıktıları alırken A4 kağıdı yatay olacak şekilde ve her sayfaya 4 slayt gelecek şekilde çıktı almanız tavsiye edilir.


Lütfen Okuyunuz !

Video eğitimler ve ders notları kargo olarak belirtilen adrese gönderilmez, site üzerinde oluşturulan üyeliğin erişimine 1 yıllık süre ile açılır. Eğitim ve ders notlarına nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenmek için Tıklayınız.

daha fazla göster

Eğitim İçeriği

PDF Ders Notu

  • Medeni Usul Hukuku PDF Ders Notu
  • 2022 Yılındaki AYM İptal Kararları ve 2022 Parasal Sınırlar

Video Eğitimler

2022 Yılındaki AYM İptal Kararları ve 2022 Parasal Sınırlar

2023 Parasal Sınırlar

Tüm önemli yerinde etkinlikler için push bildirimleri almak ister misiniz?

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?