PDF Ders Notu

Video Eğitimler

Yazılı Yargılama Usulü – 2 (Ön İnceleme, İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi, Tahkikat)