Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı

24 Ekim 2019 tarihinden sonra üniversitelere kayıt yaptırmış olan her öğrenci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na girmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu tarihte Resmi Gazete de yayımlanan 7188 numaralı Kanuna göre 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilir.

İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az 100 soru sorulur ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az 1 defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise 2 yılda en az 1 defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılır.


Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin;

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) İdari Yargılama Usulü (İYUK),

e) Ceza Hukuku,

f) Ceza Yargılama Usulü (CMK),

g) Ticaret Hukuku,

h) Hukuk Yargılama Usulü (HMK)

i) Medeni Hukuk,

j) Borçlar Hukuku,

k) İş Hukuku,

l) Vergi Hukuku,

m) Vergi Usul Hukuku,

n) Avukatlık Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

ö) Türk Hukuk Tarihi,

p) İcra ve İflas Hukuku,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.


İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin;

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) Türk İdari Teşkilatı,

e) İdari Yargılama Usulü,

f) Medeni Hukuk,

g) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

h) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

ı) Hukuk Yargılama Usulü,

i) Ceza Hukuku (Genel hükümler),

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) Vergi Hukuku,

l) Vergi Usul Hukuku,

m) Maliye ve Ekonomi,

n) İmar ve Çevre Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.


İlk sınav 2024 yılında yapılacak ve HMGS için çalışmalara başladık. Amacımız bu yazı dolu dolu tamamlamanızı sağlamaktır.

Nasıl mı?

HMGS için bir eğitim seti hazırladık. Bu sette İcra ve İflas Hukuku, Avukatlık Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Türk Hukuk Tarihi gibi 4 ders bulunmamaktadır.

İlk hedefimiz, sorumluluk alanınızda olan 17 dersten 13’ünü bu yaz döneminde sıkı bir programla başlamanızdır. Diğer 4 ders için ise ilerleyen aylarda, mevcut 13 dersi tamamlamanızın ardından ayrı ayrı eğitim paketi olarak sitemizde yayımlanacaktır.

Eğitim Paketini bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz: HMGS

HMGS setine internet bağlantısı olan her yerden erişerek videoları izleyebileceksiniz. Ezberlerin dışında anlatım ve ders notlarıyla bu sınava hazırlanmak sizin elinizde.

Yılların tecrübesiyle Hakimlik, Kaymakamlık ve Kurum Sınavlarındaki başarı tablomuz, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) daha büyük başarılar elde etmenizi sağlayacak.

Youtube Hukuk Öğretir kanalında şuan için 105.000 kişilik bu dev aileye seni de bekliyoruz.

Hazırsanız başlıyoruz…

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle