70 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle İlgili Yapılan Bazı Değişiklikler

6 Şubat 2021 tarihinde 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı. Hakimlik, Kaymakamlık ve Kurum sınavları açısından soru potansiyeli olabilecek bu değişiklikleri ve düzenlemeleri dikkate almalıyız.

Milli Savunma Bakanlığının Teşkilat yapısı değiştirildi. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Milli Savunma Bakanlığı; merkez ve taşra teşkilatından oluşurken yeni değişiklikle birlikte “Milli Savunma Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.” şeklinde düzenlendi.

Teşkilat yapısına dahil edilen Yurtdışı teşkilatını kurma yetkisi kime aittir? Bu sorunun cevabı ise madde 348/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.” Bu yetkinin Milli Savunma Bakanlığına verildiği görülmektedir.

Başka bir düzenleme ise salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla teşvik ve destekler vermek amacıyla bir yetkilendirme yapıldı. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde madde 441 düzenlenen Ticaret Bakanlığının teşkilat yapısı içinde yer alan hizmet birimlerinden İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bu yetki verilmiş oldu.

Bu bilgiyi şu şekilde karşımıza çıkabilir: “Salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla teşvik ve destekler verme yetkisi hangi bakanlıktadır veya Ticaret Bakanlığının hangi hizmet birimindedir?” bu şekilde bir soru hem yazılı hem de sözlü sınavlarda karşımıza gelebilir.

Başka bir düzenlemeyle ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bir yetkilendirme yapıldı.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 216 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme

MADDE 216/A- (1) Bakanlık tarafından, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirilir.

(2) Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş gruplan, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle, her ay harçlık ödenir. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katma kadar arttırılabilir. Bu giderler yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Başka bir düzenleme ise bence en bilinmesi gerek budur. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRİ istihdam edilebilir. Hudut mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından VALİ YARDIMCISINA denktir.

70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 25. maddesi “3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvelde yer alan “VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR” satırı, “VALİ YARDIMCILARI, HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ve KAYMAKAMLAR” şeklinde değiştirilmiştir.”

Buradan da Hudut Mülki İdare Amirlerinin de atanma şeklinin Kaymakamlar da olduğu gibi Cumhurbaşkanı Onayı ile gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Hudut Mülki İdare Amirleri için ihdas edilen kadro sayısı 11’dir.

Burası çok önemlidir çünkü buradan çok fazla soru yapılabilir ki yapacaklar. İlk ben yapmış olayım.

  • Hudut Mülki İdare Amirleri hangi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir?
  • Hudut Mülki İdare Amirleri mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından kime/hangi makama denktir?
  • Hudut Mülki İdare Amirleri nasıl atanır?
  • Hudut Mülki İdare Amirleri ihdas edilen kadro sayısı kaçtır?

Hukuk Öğretir internet sitesinin Blog köşesinde bu tarz güncel mevzuat değerlendirmesini yaptığımız yazılar, Hukuki metinler, araştırma yazıları paylaşmaya devam edeceğiz.

Bir başka yazımızda görüşünceye dek “Hoş ol, Hoşca kal.”

Sen istemesen de @hukuköğretir.

Murat AKSEL

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle